Tải UniKey 4.3 RC4 63bit cho Windows 7

UNIKEY 4.3 RC4 RELEASE

Ngày 14/7/2018: Tác giả Phạm Kim Long bất ngờ Phát hành bản UniKey 4.3 RC4 sửa một số lỗi nhỏ.

  • Sửa lỗi không gõ được trong một số ứng dụng (console, games, UWP Universal Windows Platform).
  • Khắc phục lỗi không xóa/thay hết chữ trong Opera (các trình duyệt khác đã được sửa từ bản RC3).

UniKey được công bố lần đầu tiên vào năm 1999. Ngay từ khi ra đời. UniKey đã được người dùng đón nhận rất tích cực nhờ tính đơn giản, tiện dụng, tốc độ, tin cậy. UniKey nhanh chóng trở thành chương trình gõ tiếng Việt tốt nhất. Phổ biến nhất trên Windows. Hiện nay UniKey có mặt hầu như trên tất cả các máy tính chạy Windows của người Việt.

UNIKEY VIETNAMESE INPUT METHOD

Module chính xử lý tiếng Việt (gồm các phương pháp gõ, thuật toán chuyển đổi tiếng Việt) trong UniKey, được open-source từ năm 2001. Bản open-source của UniKey chạy trên X-Window (Linux) được công bố từ năm 2001, dưới tên x-unikey. x-unikey là một trong những chương trình gõ tiếng Việt đầu tiên trên Linux. Từ source code x-unikey, UniKey Input Engine đã được sử dụng và tích hợp vào các bộ gõ tiếng Việt trên Linux sau này. Bộ gõ phổ biến nhất dùng lõi UniKey trên Linux hiện nay là ibus-unikey (do Lê Quốc Tuấn phát triển).

DOWNLOAD UNIKEY 4.3 RC4

https://bit.ly/download-unikey

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s